Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Είμαστε etwinners....

Το σχολείο μας για το σχολικό έτος 2016-2017 συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning.  Το eTwinning είναι μια δράση η οποία αποτελεί μέρος του Comenius, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σχολεία.  Μέσα από το πρόγραμμα, σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας, συνεργάζονται και ανταλλάζουν πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες.  Στα πλαίσια του προγράμματος, τα παιδιά της Ε΄ τάξης συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Know me” ενώ τα παιδιά της ΣΤ1 τάξης συμμετέχουν στο πρόγραμμα « Lets create appealing schools!».

“Know me
Οι μαθητές της Ε1 και Ε2 τάξης συνεργάζονται με μαθητές από 6 άλλες χώρες με στόχο να ανταλλάξουν πληροφορίες για διάφορα θέματα ώστε να γνωρίσει ο ένας τον άλλον καλύτερα. Μαθαίνουν και συγκρίνουν ήθη, έθιμα, στοιχεία καθημερινότητας, γνωρίζουν τόπους και παραδόσεις, αλληλογραφούν με ευρωπαίους συμμαθητές τους ενώ παράλληλα κάνουν εξάσκηση στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:
1.     C. D. Oratorio Festivo de San Miguel – Ισπανία
2.    Zespół Szkół Tomaszowo – Πολωνία
3.    Tõstamaa Highschool – Εσθονία
4.     GG Gymnasium – Γεωργία
5.    Δημοτικό σχολείο Μελισσοχωρίου – Ελλάδα
6.    Scoala Gimnaziala Nr.22, Ρουμανία
7.    Základná škola ,Jenisejská 22, Košice, Σλοβακία

“Let’s create appealing schools!”

Οι μαθητές της Στ1 τάξης συνεργάζονται με μαθητές από το σχολείο Burdur Kemer Ortaokulu στην  Τουρκία με στόχο να γνωρίσει ο ένας τον άλλον, να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν πληροφορίες για την σχολική τους καθημερινότητα, να μοιραστούν ιδέες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να κάνουν το σχολείο τους πιο ελκυστικό στους μαθητές.Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά από τις 2 συνεργαζόμενες χώρες συνομιλούν σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους ανταλλάσοντας απόψεις, οργανώνουν τις δράσεις τους και αξιολογούν τα αποτελέσματα.Κι όλα αυτά χρησιμοποιώντας την Αγγλική γλώσσα και εργαλεία τεχνολογίας Web 2.0.Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Μάιο 2017.